Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật WeGym.vn

Cám ơn bạn đã truy cập vào Website của chúng tôi. Sau đây là chính sách bảo mật khi bạn sử dụng website của chúng tôi. Chính sách này là cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Và bạn nên thường xuyên ghé thăm vì có những thay đổi mới theo từng tháng, năm.

1. Chúng tôi sẽ tôn trọng và cam kết những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua Website này “thông qua bình luận và email bạn để lại”.

Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo ngăn chặn được tất cả những truy cập trái phép. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm dưới mọi hình thức nào.

2. Chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn thông qua IP. Thông tin cá nhân và bạn cung cấp. Chúng tôi sử dụng thông tin này để đảm bảo rằng bạn bạn có quyền truy sử dụng Website WeGym.vn.

Chúng tôi sẽ không có quyền truy cập các thông tin về thẻ tín dụng, số CMND, hộ chiếu và các thông tin mật thiết liên quan khác.

3. Chúng tôi có quyền sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như Nhật ký sử dụng trên máy. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính bạn dùng.

4. Chính sách bảo mật của chúng tôi sẽ không áp dụng cho các trang web được liên kết đến WeGym.vn. Để biết thêm thông tin và cách sử lý thông tin cá nhân trên những trang web khác. Bạn vui lòng tham khảo chính sách tại trang web đó.

5. Nếu bạn có tài khoản trên trang WeGym của chúng tôi. Bạn có thể yêu cầu nhận tài liệu từ trang web. Yêu cầu xuất tài liệu thông tin về bạn, bao gồm những dữ liệu bạn đã cung cấp.

Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhận của bạn trên trang WeGym.vn

6. Chúng tôi có quyền sửa đổi, bổ sung chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào cần thiết. Bạn nên xem lại chính sách bảo mật mỗi khi truy cập vào trang web này. Để biết thêm những thông tin mới về quyền lợi.

WeGym.vn